Đây là trò chơi dành cho 2 người chơi, lần lượt nhấn chuột trái vào xúc xắc để tung xúc xắc. Số hiện ra trên xúc xắc tương ứng với số ô người chơi được đi. Nếu người chơi đi vào trúng ô cơ hội trên bảng, người chơi sẽ được đưa tới một trò minigame, là trò xe tăng. Người chơi nào tiêu diệt được đối thủ sẽ được đi lên 3 bước

Để điều khiển cho trò xe tăng, người chơi vàng và xanh sẽ:

  • Di chuyển: Nút W/ Mũi tên lên
  • Bắn ra đạn: Nút S/Mũi tên xuống
  • Xoay thân: Nút A/ Mũi tên trái
  • Xoay nòng: Nút D/ Mũi tên phải

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.