Cốt truyện 

Vào một ngày đẹp trời Alex đang chơi game thì đột nhiên!... Bị teleport vào thế giới game mà Alex đang chơi, đây là một trò chơi mà Alex sẽ vào vai 1 người đội khăn che miệng, để thoát được khỏi thế giới game này thì Alex sẽ phải tìm cách thắng trò chơi. Bối cảnh của trò chơi diễn ra ở trong 1 lâu đài ở trên một đỉnh núi bình thường, thời tiết đẹp, quái trong lâu đài là dạng hình người vai trò là lính canh mặc giáp xám, đội mũ lính canh; Boss là 1 dạng người mặc áo đen đỏ, mặt boss có khói bốc ra từ mắt màu đỏ, mắt màu đen, dáng người như player nhưng to gấp đôi.

Hướng dẫn chơi: 

move: w/a/s/d

dash: shift

shoot: mouse left

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.