Cốt truyện :

Bạn sẽ nhập vai vào một nhân vật được sinh ra trong

dòng máu lai giữa loài người và người có siêu năng lực. Những người có

siêu năng lực sống dựa vào một viên đá ma thuật. Một ngày viên đá bị đánh

cắp và nhiệm vụ của nhân vật là tìm lại viên đá.


Điều khiển

Di chuyển: W/A/S/D

Di chuyển con chuột để nhìn xung quanh

Chuột phải để sử dụng vũ khí, Chuột trái để đối vũ khí còn lại

Comments

Log in with itch.io to leave a comment.