Cốt truyện:

•Nhân vật chính của game là một phi hành gia và anh bị đồng đội bỏ quên trên hành tinh lạ khi đi làm nhiệm vụ. Chúng ta phải điều khiển cho nhân vật đến con tàu vũ trụ dự phòng để trở về trái đất.
•Để di chuyển ta dùng các nút A/W/D và nút Space để chém.
•Khi máu nhỏ hơn 0 hoặc rơi ra khỏi map thì thua.
•Khi đến được tàu vũ trụ dự phòng thì thắng.

Download

Download
The adventure game of the Astronaut.zip 7 MB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.