Nguồn gốc ý tưởng

Tựa game này được em lấy cảm hứng khi xem một youtuber chơi một tựa game

mang tên là MR HOPP’S PLAYHOUSE. Thế là trong một khoảnh khắc một câu hỏi

nổi lên trong đầu em đó là “sẽ ra sao nếu như mình tạo ra một con game kinh dị của

chính mình?” thế là e bắt tay vào làm con game mang tên MONSTER.


Cách điều khiển

- Để di chuyển: hãy sử dụng các phím mũi tên (Arrow Keys)

Download

Download
Monster-Windows.zip 6 MB

Comments

Log in with itch.io to leave a comment.

I liked it! https://www.funvideogames.biz/2021/08/monster.html

This is pretty cool game and the graphics style are very awesome keep up the good work.

Ho shit I mistakenly deleted the comments

Deleted 2 years ago

Oh Thank youu!! Will play your game :) ^^

no bro it's paid but leave a log write beautiful comment thanks