Players

2 người chơi đối kháng:

  • Vào vai 1 hành tinh trong ngân hà: W/A/S/D to move - F to paint
  • Vào vai 1 vì sao: ARROW KEYS to move - L to paint

Việc vẽ ra  paint sẽ tốn stamina, stamina hồi từ từ 

Điều kiện thắng thua:

  • Thi đua về thời gian, khi hết thời gian thì virus sẽ phát tán (vụ nổ này phải đủ lớn để ít nhất một người dính) mà ai chạm phải -> thì sẽ thua

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.