About the game

GAME CỦA EM LÀM MỘT TRÒ CHƠI NÉ TRÁNH NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH

CÂU CHUYỆN BẮT ĐẦU KHI VÀO NĂM 2060, CON TÀU TIMBER DÃ CẤT CÁNH RA NGOÀI VŨ TRỤ  

NHƯNG KHÔNG LÂU SU ĐÓ, CON TÀU BỊ NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH TẤN CÔNG. TA LÀ MỘT TRONG SỐ NHỮNG NGƯỜI CÒN SỐNG

NHIỆM VỤ VÁN 1 CỦA TA LÀ PHẢI NÉ TRÁNH NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH, TÌM 3 ĐỘNG CƠ TRÊN KHĂP CON TÀU GIÚP CHO CON TÀU HOẠT KHIẾN CHO NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH BỊ TIÊU DIÊT

VÁN 2 CŨNG GIỐNG VÁN 1 NHƯNG TA SẼ CẦN TÌM RA 6 ĐỘNG CƠ

VÁN 3 TA BỊ NHỐT TRÊN TÀU CỦA BỌN NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH, VÀ CẦN PHẢI TÌM LỐI RA TRỞ VỀ TÀU TIMBER, NHƯNG VÌ ĐAY LÀ TÀU CỦA BỌN CHÚNG NÊN SỐ LƯỢNG CON TRÊN ĐÓ RẤT NHIỀU CON ALIENS NÊN ĐÓ LÀ VÁN KHÓ NHẤT

Controls


Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.