Nhóm tác giả:

1. Nguyễn Nam Khánh - Code, Sound, Idea

2. Đỗ Đình Anh - Art, Sound, Idea

3. Nguyễn Quý Lâm - Art, Sound, Idea

Cốt truyện:

Trong Bác sĩ giải cứu bệnh nhân, bạn sẽ vào vai 1 bác sĩ trên hành trình ngăn chặn sự lây lan của virus tránh gây ảnh hưởng tới cộng đồng xung quanh sử dụng các biện pháp bảo vệ, cách ly.

Cách chơi:

- Người chơi sẽ điểu khiển nhân vật chính là vị bác sĩ mặc áo trắng:

- Để di chuyển: Sử dụng 4 phím chữ W/A/S/D để Lên/Trái/Xuống/Phải

- Để bảo vệ các bệnh nhân khỏi bị nhiễm bệnh từ virus: Điều khiển nhân vật bác sĩ áo trắng va chạm với các bệnh nhân và nhấn phím 'Space' thì bệnh nhân sẽ có được một vòng bảo vệ bao quanh xuất hiện và người chơi sẽ được cộng điểm vào phần PROTECTED, mỗi khi có 1 bệnh nhân bị tiếp xúc với virus thì điểm của phần INFECTED sẽ tăng lên 1 đơn vị.

- Bệnh nhân khi được PROTECTED:

- Bệnh nhân khi bị INFECTED:

- Level 1:

+ Trò chơi sẽ kết thúc thua khi có 3 bệnh nhân bị nhiễm (INFECTED: 3/3)

+ Trò chơi sẽ kết thúc thắng khi có 10 bệnh nhân được bảo vệ (PROTECTED: 10/10)

- Level 2:

+ Trò chơi sẽ kết thúc thua khi có 3 bệnh nhân bị nhiễm (INFECTED: 3/3)

+ Trò chơi sẽ kết thúc thắng khi có 15 bệnh nhân được bảo vệ (PROTECTED: 15/15)

Install instructions

Giải nén file bacsicuubenhnhan_app.zip sau đó chạy file bacsicuubenhnhan.exe để chạy trò chơi

Download

Download
bacsicuubenhnhan_app.zip 3 MB
Download
bacsicuubenhnhan_sourcecode.gmz 3 MB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.